Home » SeaBlue

Stichting SeaBlue

Stichting SeaBlue heeft als  doel het stimuleren van de actieve kunst- en cultuurparticipatie van diverse doelgroepen door middel van van kunst en cultuur projecten  en  het creëren van bewustzijn rondom sociale of ecologische kwesties.  De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van kunstzinnige en culturele/ecologische projecten, in samenwerking met verschillende partners zoals kunstenaars, bedrijven, instellingen en verenigingen.

 

Project SeaBlue

Op de avond van 1 januari 2019 raakte het containerschip MSC Zoe tot twee keer toe een lading containers kwijt. Het ging eerst mis begin van de avond, toen het schip ter hoogte van Terschelling en Ameland voer. Na dat incident voer het schip verder, maar een paar uur later ging het weer mis bij het Duitse Waddeneiland Borkum. In totaal verloor de MSC Zoe 297 containers in Nederlandse wateren en 45 in Duitse wateren.

In het Waddengebied en aan de Friese/Groningse kust lagen stranden, dijken en zandplaten bezaaid met containers en aangespoelde spullen.

Begin 2019 startten wij in het Natuurcentrum Ameland te Nes met de bouw van een kunstinstallatie met als doel de aandacht te vestigen op de groeiende hoeveelheid plastic in de zeeen en oceanen.

De installatie stelde de onderwaterwereld voor zoals de mens hem het liefst ziet: puur, schoon en blauw. In de periode van de tentoonstelling groeide die mooie schone zee op een organische manier uit tot een door plastic bevuilde onderwaterwereld. Gedurende de looptijd van de tentoonstelling waren er een groot aantal educatieve en informatieve activiteiten/workshops voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Het toeval wilde dat gelijk met die tentoonstelling het containerschip de Zoe haar containers verloor boven de Wadden eilanden, waaronder dus Ameland. Daar was de harde realiteit.

Kunst-en educatief project vraagt aandacht voor probleem van plastic soep in de zeeën

 

 

In het Natuurcentrum is de installatie SeaBlue te zien. Een kunst / natuur educatief project van kunstenaars Gerdie de Jong en Joris Collier. Tot november 2019 bouwen zij aan de installatie die steeds in ontwikkeling is. Samen met bezoekers van het museum groeit een schone zee op een organische manier uit tot een door plastic bevuilde onderwaterwereld. Het project vraagt op deze manier aandacht voor het fenomeen ‘’Plastic Soep’’, een snel groeiend wereldwijd probleem.
De basis van de installatie is een serene blauwe ruimte waarin een vis wordt geofferd op een altaar. Aan de bezoekers en inwoners van Ameland wordt gevraagd om op het strand gevonden plastic te brengen bij het Natuurcentrum. Voor het centrum staat een (van plastic gemaakt), levensgrote ijsbeer. Daar kan het plastic in gestopt worden. Bij bezoek aan het museum kan het ook in de vis op het altaar gebracht worden.

 bron https://www.collectieameland.nl/exposities-kunstmaand/seablue